Aanvullend leaguereglement B-V-Steenwijk

Aanvullend league-reglement  B.V. Steenwijk,  seizoen  2019 – 2020

Artikel 2,3 en 4

De volgende leagues zullen dit seizoen gespeeld worden:
Donderdag     Jeugd  trio  handicap       2 games     19.00 – 20.30
Woensdag       Senioren trio handicap     4 games     20.00 – 22.00

Voor de jeugdleague is het aantal speeldagen +/- 35
Voor de seniorenleague is het aantal speeldagen +/- 34

Op feestdagen wordt er niet gespeeld.

Artikel 5

Spelers die geen BVS-lid zijn dienen voor aanvang van de wedstrijd een inschrijfformulier volledig in te vullen en deze direct in te leveren bij de leaguesecretaris, waarna betaling van de contributie binnen drie weken dient te geschieden. Zo niet, dan vervallen de scores van de betreffende speler.

Artikel 10

In het geval dat het voor een team onmogelijk is om te spelen, mogen zij de wedstrijd inhalen onder bepaalde voorwaarden, te weten:

De tegenstander en de leaguesecretaris moeten 24 uur voor aanvang van de wedstrijd
zijn ingelicht en akkoord gegaan zijn;
De wedstrijd moet binnen 1 week ingehaald worden  (liefst op donderdag);
Maximaal 2 x per seizoen mag een team een wedstrijd inhalen;

Alle leagues worden gespeeld volgens Europees systeem. Alle leagues worden gespeeld op handicapbasis.

De hoogte van het handicappercentage bedraagt 70%, het richtgetal is 210
De maximale handicap per game bedraagt 65.
Eventuele cijfers achter de komma vervallen bij het berekenen van de handicap.
De handicap is gebaseerd alle wedstrijden.

Bij aanvang van het seizoen wordt het NBF-pasgemiddelde gebruikt.

Wanneer de tegenstander niet op komt dagen (of als zodanig beschouwd dient te worden) of bij een oneven aantal teams in de league speelt men tegen het eigen persoonlijke gemiddelde inclusief handicap min 10 punten per persoon per game.

Artikel 14

De blindscore bedraagt het persoonlijke gemiddelde inclusief handicap min 10 punten.

Artikel 33

Huisleague kosten per speelavond(woensdag) per team € 36,00
GBowlen kosten per speelavond individueel €7,00